אבחון קליני מקצועי

אבחון עור הפנים, צוואר, מחשוף  ודרכי הטיפול בו עולים מדרגה:

שיקוף מלא למטופלת על מצב עור הפנים, התנהגות לפי טיפול, עונת השנה והטיפול ההמשך בבית התהליך מתחיל בקבלת שאלון מקצועי כדי לדעת באופן רב מערכתי מה מצב המטופלת או המטופל
בריאות,רגישויות, אלרגיות, אורח חיים, תזונה, תמרוקים בשימוש. מטרת הטיפול בקליניקה ועוד. כך שבסיום מילוי הגיליון ושיחה משותפת במטפלת מקבל אבחון נוסף לפי ניסיוני והמקצועי למצב העור לאחר ניקוי ראשוני

מגיע שלב המכשור לאבחון:
מדידת סוג טיפוס העור:

  • פיגמטנציה (מלנין)
  • אבחון רגישות בעור (אדמומיות)
  • דלקת קבועה או חולפת
  • מצב לחות בעור וככלי השואה בין טיפול לטיפול

האבחון כמובן הוא כשירות בקליניקה שלי וללא עלות.